راهنمای ثبت نام و ارسال

ابتدا در صفحه ایجاد حساب کاربری برای خود یک حساب کاربری بسازید

جهت ایجاد حساب کاربری  ، ایمیل و یک کلمه عبور از شما خواسته میگردد

بعد از ایجاد حساب کاربری بلا فاصله میتوانید به سایت وارد شوید

توسط ایمیل و پسوردی که هنگام ثبت نام وارد کرده اید به سایت وارد شوید

 

بعد از ورود  پیوند ثبت نام /ویرایش مشخصات شرکت کننده در سمت چپ مشاهده میگردد

روی آن کلیک کرده وفرم مشخصات را پر کرده و دکمه ثبت را بزنید

 توجه داشته باشید با توجه به اینکه  شما باید 5 نمونه اثر  از آثار قبلی خود  در زمینه فراخوان  را ارسال نمایید ، سرعت اینترنت شما متناسب باشد.

 

 

 

جهت اطمینان از ثبت نام خود روی پیوند   نمایش اطلاعات ثبت شده کلیک کنید.

در صورتی که اطلاعات نمایش داده شده درست باشد به این معنی است که ثبت نام شما درست انجام شده است.

 

مشاهده 617 دفعه